Create your Account

Velkommen til Min side for Sunde menighet

På Min side kan du se hvilke gaver du har gitt og hvilke giveravtaler du har. Ved å klikke inn på gaveavatelen(-e) kan du også øke beløpet.Sunde Sokn

Org.nr: 976993373
Mjughøyden 9
4048 Hafrsfjord
Telefon: 51 59 46 00
E-post: sunde.menighet.stavanger@kirken.no

Sign in with
Vipps
or register here: