Gi gave

Vi satser på barn og unge i bydelen vår!

Alle trenger trygge og gode felleskap å høre til! Vi ønsker å bygge opp et godt arbeid her i kirken og har nå både ny trosopplærer og en egen prest for ungdom på plass. Med satsning på ansatte og ønske om økt aktivitet følger også forpliktelser og vi håper du vil bli med å stå sammen med oss i dette. Vi starter nå kampanjen «X3» og ønsker i løpet av høsten å triple giverinntektene våre!

Det gis skattefritak på gaver inntil kr 50 000 pr år pr lønnsmottaker.

Takk for at du blir med å gir!